Jeolojik formasyonlar açısından oldukça zengin bir alan Malatya Levent Vadisi’ndeki kayaların üstünde bulunan insan eliyle açılmış mağaralarda Hititler dahil pek çok uygarlığın temsilcilerinin yaşamış olduğu tahmin ediliyor. Malatya’nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve Levent Kanyonu adıyla da anılan vadide yapılan yüzey araştırmalarında bulunan bazı kabartmaların Geç Hitit dönemine ait olduğu tespit edilmiş. Değişik yüzey şekilleri, dehşet verici yükseklikteki uçurumlar ve kocaman mağaraların yer aldığı Levent Vadisi yer yer Amerika’daki Büyük Kanyon ile benzerlikler gösteriyor.

Motor sporları ve trekking için elverişli olan vadiye yukarıdan bakıldığı zaman benzersiz bir manzara görülüyor. Vadideki yaşamın Paleolitik döneme kadar uzandığı tahmin ediliyor; ayrıca Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine dair ipuçları da bulunuyor.20’ye yakın köyü barındıran vadideki duvarlarda çeşitli dönemlere ait; bir kısmı jeolojik olaylar nedeniyle oluşmuş, büyük kısmı insan eliyle yapılmış yüzlerce mağara bulunuyor. Bölgede sık sık deprem olduğundan mağaraların çoğunda çökmeler oluşmuş, fakat iyi korunmuş olanları da mevcut.

Levent Vadisi - Malatya

Levent Vadisi – Malatya

Levent Vadisi içindeki mağaraların insan eli değmemiş olanlarının sayısı fazla değil, Hitit ve Roma döneminde buralarda insanların yaşamış olması kuvvetle muhtemel görünüyor. Kanyonun içindeki köyleri çevreleyen kayaların üzerinde sayısız kaya mezarı ve niş bulunuyor. Mağaraların büyük kısmında diğer mağaralara bağlanan dehlizler var, birçok yerde gözlenen fosillerse yörenin 30-40 milyon yıl önce denizlerle kaplı olduğuna işaret ediyor.

Levent Vadisi’nde yer alan ve birçoğunun içinde insan eliyle yapılmış oyukların, sarnıçların bulunduğu mağaralar arasında Küçükkürne Mağaraları özellikle dikkat çekiyor. Sonbaharda pastel renklerin egemen olduğu vadinin tepeleri kışın karlarla kaplanıyor ve bu dönemde köyler boşalıyor. İlkbaharda ise ortalık rengarenk bir bitki örtüsüyle donanıyor.