Çamlıhemşin – Rize

Karadeniz denince akla ilk gelen yeşili ve doğasıdır. Bu doğal güzelliklerin en güzellerini Çamlıhemşin’de görebilirsiniz. Doğayla baş başa, kuş sesleri arasında doğal, bozulmamış güzellikler arıyorsanız Çamlıhemşin’e gitmelisiniz. Burası yaylalarıyla ünlü bir yer. Bu yaylalarda genelde kışın zor şartlarından yerleşim bulunmamaktadır. Yaylalarda doğanın güzellikleri arasında bize adeta göz kırpan güzellikte tahtadan yapılmış konaklar bulunmakta.

Mayıs ayında köylerdeki yerel halk ve gurbetteki yakınları yazı geçirmek için yaylalara gelmekteler. Çamlıhemşin’in halkı geçimlerini sağlamak için büyük şehirlere ve başka ülkelere gurbete gitmişlerdir. Buralarda kazandıkları paralarla gelip köylerindeki yaylalarda çok güzel doğayla bütünlük sağlayan ihtişamlı konaklar yaptırmışlardır. Bu yaylaların ulaşılması zor kısımlarında bin bir güçlükle inşa edilen ve on yıllar boyunca ihtişamlı hayat sunan konaklar günümüzde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Günümüzde bu konakların birçoğu yazın kullanılmakta, bakımı ve onarımları çok pahalı. Yaylalarda bulunan bu doğa ile uyum içersinde, doğadaki ağaçlardan yapılmış olan konaklar sahiplerinin ve kültür bakanlığının ilgisine ihtiyacı var.

Rize ilinin güneydoğusunda olan Çamlıhemşin ‘in denizden uzaklığı 22 km dir. Çamlıhemşin geniş çam ormanlarıyla çevrilidir. Çamlıhemşin’in % 80 ormanlık arazidir. Kestane, kayın, köknar, gürgen, şimşir, orman gülleri, meşe, karayemiş, ıhlamur, karaağaç ve yöreye özgü iri gövdeli meyve ağaçları bulunmaktadır. Çamlıhemşin Erzurum, Artvin illeri ve Pazar, Çayeli, Hemşin, Ardeşen ilçeleri ile komşudur. Çamlıhemşin’deki bu doğal güzelliklerin yüksekliği denizden 165 m ile 3932 m arasındadır.

Çamlıhemşin’in yaylaları mutlaka görülmeli
Ayder Yaylası, Anzer Yaylası, Elevit Yaylası, Tirovit Yaylası, Çağırankaya Yaylası, Yukarı Kavrun Yaylası, Palovit Yaylası, Pokut Yaylası, Cimil Yaylası, Varoş Yaylası, Başyayla, Ortayayla, Hacıvanak Yaylası

Çamlıhemşin bölgesinde halk geçimini sağlamak için gurbete gitmektedir. Bölgenin turizme açılmasıyla turistik lokanta ve alabalık tesisleri faaliyete geçmiştir. Ayder Bakanlar Kurulu kararıyla turizm bölgesi ve doğal sit alanı ilan edilmiştir. İmar planı tamamlanmadığı için turizm için beklenen gelişme sağlanamamıştır.

Çamlıhemşin ilçesi tarihi eser yönünden çok zengin değildir. Zil Kale, Kale-i Bala, Kemer Köprüler ve taş konakların tarihi ve mimari değerleri yüksektir.